نویسنده = دکتر حسن تاج بخش
تعداد مقالات: 10
1. ارزیابی روش تشخیص سالمونلا آبورتوس اویس بر اساس کپی IS200 ویژه سروار

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر اشکان جبلی


2. بررسی مولکولار اپیدمیولوژی سالمونلا آبورتوس اویس در ایران

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی


3. مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئین های تام و سیتوپلاسمی سویه های انتریکا، سروتیپ آبورتوس اویس تحت گونه سالمونلا انتریکا جدا شده از ایران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر حمیدرضا ایوبی؛ دکتر ملیحه پور کبیره عباسعلی؛ دکتر تقی زهرائی صالحی


4. بررسی ژن های حدت پلاسمیدی در سروتیپ های مختلف سالمونلا انتریکا جدا شده در ایران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر حسن تاج بخش


6. بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر محمد ربانی خوراسگانی؛ دکتر مصطفی پور تقوا؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر فیروزه رئیسی؛ دکتر مرتضی نیک گوهر


8. بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر محمد ربانی خوراسگانی