نویسنده = دکتر علی اصغر سرچاهی
گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکترحسین نورانی


گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر سردار جعفری شوریجه؛ دکتر حسین پرونده


گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر ناصر وصال