گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ

نویسندگان

چکیده

هدف :گزارش یک مورد لنفوم چند کانونی (مولتی سنتریک) درسگ
حیوان: یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد 11 ساله
نتایج : یک قلاده سگ ماده 11 ساله از نژاد ژرمن شپرد با علائم بی حالی ‘کم اشتهایی و لاغری به کلینیک دانشکده دامپزشکی شیراز ارجاع گردید. پس از معاینه و آزمایش خون با توجه به بزرگی غدد لنفاوی و انفوسیتوز به لنفوم مشکوک و با آزمایش مجدد خون در دوهفته بعد‘ و آزمایش سیتولوژی از غدد لنفاوی ومطالعه هیستوپاتولوژیک غدد لنفاوی وارگانهای داخلی ‘ تشخیص لنفوم چندکانونی قطعی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: A case report of multicentric lymphoma in a dog.
Animal: An eleven-year-old German Shepherd dog.
Procedure: Diagnosis was confirmed on the basis of clinical signs, laboratory and radiographic findings and histopathologic studies.
Results: An 11-year-old female German Shepherd dog was referred to Veterinary Clinic of University of Shiraz with signs of weakness, inappetance and weight loss. Clinical examinations revealed fever and generalized lymphoadenopathy. Hematologic findings showed lymphocytosis.Multicenlric lymphoma was diagnosed using histopathological studies of lymph nodes, bone marrow and internal organs.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 61,2:119-121,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • lymph nods
  • multicentric lymphoma