کلیدواژه‌ها = استرس اکسیداتیو
تأثیر عصاره جوانه گندم بر ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه و پارامترهای اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب

دوره 72، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-101

10.22059/jvr.2017.61357

حسن مروتی؛ حمیدرضا مرادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ محمد تقی شیبانی؛ جمیله سالار آملی


ارزیابی وضعیت اکسیداتیو گوساله‌ها از بدو تولد تا 3 روزگی

دوره 70، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 89-94

10.22059/jvr.2015.52975

افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی؛ محمد رضا اصلانی؛ احمدرضا صفیان