کلیدواژه‌ها = عسل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر زمان و ظرف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل های تولیدی استان کردستان

دوره 73، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 427-434

10.22059/jvr.2018.220481.2540

هومن خان بابائی؛ محمد خضری؛ حمید رضا بهمنی؛ صالح صالحی


3. ارزیابی اثر عسل بر روی قدرت کشندگی و تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای صفاقی موش BALB/c علیه آسپرجیلوس فومیگاتوس

دوره 69، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 379-384

10.22059/jvr.2014.52279

دنیا نیک آیین؛ احمد عرفان‌منش؛ حسن قربانی چوبقلو؛ حجت اله شکری؛ زهرا طوطیان؛ هادی باقری؛ علیرضا خسروی