کلیدواژه‌ها = عوارض تنفسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

شمس الدین قائم مقامی؛ جلیل وندیوسفی؛ حجت اله نیرومند؛ عباسعلی منصفی؛ سعید احمدلو


2. بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 297-300

شمس الدین قائم مقامی؛ جلیل وند یوسفی؛ حجت ا.. نیرومند؛ عباسعلی منصفی؛ سعید احمدلو