کلیدواژه‌ها = میگوی موزی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ملکولی جمعیت میگوی موزی( P.merguiensis) د‌ر منطقه خلیج فارس و دریای عمان با استفاده ازنشانگر‌های میکروساتلایت (ریزماهواره)

دوره 69، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-93

10.22059/jvr.2014.36716

سعید تمدنی جهرمی؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ سید حسن قدیر نژاد؛ احمد غروقی؛ مریم طلا؛ محمد رضا صادقی


2. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس‌ ‌Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری


3. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-41

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری