ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه اثرات اسانس درمنه (Artemisia sieberi) و کلوتریمازول در درمان درماتوفیتوزیس گربه و سگ.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات: تعداد 68 قلاده گربه و 23 قلاده سگ که عفونت درماتوفیتی در آنها تایید شده بود.
روش : یک دسته از حیوانات مبتلا (44 گربه و 14 سگ) تحت درمان با محلول 3 درصد اسانس درمنه و بقیه آنها (24 گربه و 9 سگ) با کلوتریمازول موضعی به مدت 2 هفته و دوبار در روز تحت درمان قرار گرفتند.
تحلیل آماری: از آزمون مربع کای استفاده گردید.
نتایج: بهبودی کامل در گربه‌ها و سگهایی که تحت درمان با اسانس درمنه قرار گرفتند، به ترتیب در 34 (3/77 درصد) و 10 (4/71 درصد) مورد از حیوانات مشاهده شد، در حالی که در حیوانات تحت درمان با کلوتریمازول موضعی، بهبودی در 17 گربه (8/70 درصد) و 6 سگ (7/66 درصد) حاصل گردید. بر اساس بهبودی بالینی و نتایج مایکولوژی به دست امده از دو گروه حیوانات تحت مطالعه اختلف معنی‌داری بین حیوانات تحت درمان با محلول اسانس درمنه و کلوتریمازول مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری : با توجه به اثرات مفید درمانی حاصل از کاربرد اسانس درمنه در این مطالعه، در آینده می‌توان از این محلول به عنوان داروی ضد قارچی جدید در درمان درماتوفیتوزیس حیوانات بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the effect of artemisia solution and c1otrimazole on the treatment of dermatophytosis in cats & dogs. Design: Experimental study.
Animals: Sixty eight cats and 23 doge with proven ringworm infection.
Procedure: The infected animals were received 3% Artemisia sieberi solution (44 cats and 14 dogs )or topical c1otrimazole (24cats and 9dogs), respectively.
Statistical analysis: Chi-square test.
Results: Clinical cure were observed in 34 cats (77.3%) and 10 dogs (71.4%) after therapy with artemisia solution, wheareas clinical responses were obtained in 17 cats (70.8%) and 6 dogs (66.7%)
when clotrimazole were used. Regarding to clinical cure and Mycological responses, there were no significant differences in the animals under study.
Conclusion: It is concluded that Artemisia solution, as a new antifungal agent, should be used to treatment in animals having dermatophytosis into the Future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia
  • Cat
  • Clotrimazole
  • dermatophytosis
  • Dog