گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ

نویسندگان

1 علوم درمانگاهی

2 تهران

چکیده

هدف: معرفی بالینی یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ.
طرح: یک قلاده سگ ماده 15 ساله نژاد یورکشایر تریر.
تاریخچه: در خرداد ماه سال 1375 سگ مذبور با سابقه بوی بد دهان، ترشحات خونابه ای از دهان و فیستول مترشحه زیر چشم چپ به بیمارستان حیوانات کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید. در معاینه داخل حفره دهانی یک توده توموری سیاه رنگ به قطری حدود5 سانتی متر چسبیده به لثه در منطقه مولار سمت چپ در فک بالا مشاهده شد. در معاینه بالینی حیوان بجز وجود یک فیستول در زیر گوشه داخلی چشم چپ که به خاطر گسترش و دست اندازی تومور به بافتهای اطراف ایجاد شده بود مورد خاصی مشاهده نشد. همچنین در رادیوگرافی ناحیه جمجمه و ریه و همچنین آزمایش شمارش کامل خون مورد غیر طبیعی مشاهده نشد. حیوان مورد عمل جراحی برداشت توده توموری قرار گرفته و نمونه به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال شد و تشخیص ملانوم بدخیم مورد تایید قرار گرفت.
کاربرد بالینی: ملانومهای حفره دهانی در سگها جزو بدخیم ترین تومورهای مشاهده شده در حیوانات کوچک می باشند و عموماً از پیش آگهی دبی برخوردارهستند. این گزارش اولین گزارش وقوع تومور ملانومهای بدخیم در حفره دهانی سگ در ایران می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 7-5 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Dr Alireza Kamrani 1
  • Dr Mohammad Mehdi Dehghan 2
1 Mashhad
2 Tehran
چکیده [English]

Objective: Case presentation of oral malignant melanoma in a dog
Design: Case report
Animal: A 15 years old Yorkshire terrier bitch.
Case history: In the spring of 1996 a dog was admitted in the Small Animal Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine. Tehran University with the signs of halitosis, fistulae tract beneath her left medial canthus arid haemorrhagie salivation. In clinical examination of the oral cavity, a black tumoral mass, which was attached to the left molar gingival of the maxilla, was observed. There was not seen arty local invasion to the bone and systemic metastasis to lungs by radiological examination. The tumoral mass was excised and sent for histopathological examination. The diagnosis of malignant, melanoma was confirmed.
Clinical implication: Oral malignant melanoma is one of the most malignant tumours in the dogs. This kind of tumour usually has poor prognosis. This is the first report of oral malignant melanoma in dogs in Iran. J. Fac. 14!. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 5-7 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • malignant melanoma
  • Oral cavity