اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف:جداسازی و تایید تشخیص یک مورد عفونت ویروسی در سگ با پاروویروس.
طرح: مطالعه موردی.
تاریخچه: سگ نر 7 ماهه ای از نژاد مخلوط با علایم استفراغ، اسهال و بی اشتهایی به درمانگاه دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شد. در معاینه بالینی دهیدراتاسیون شدید، حضور خون در مدفوع و در شمارش سلولهای خونی کاهش شدید تعداد WBC ( I ? / 500 ) جلب توجه نمود. نمونه مدفوع در آزمون تشخیص پادگنی ایمونوبلاتینگ پاسخ مثبت داد و پس از آماده سازی در کشت سلولیMDCK کشت داده شد. در پاساژ چهارم به بعد CPE واضح بعد از 4-3 روز ایجاد شده و از نمونه های حاصله در کیت تشخیصی پاروویروس سگ مجدداً پاسخ مثبت دریافت گردید. مشاهده همین نمونه پس از اولترا سانتریفوژ و آماده سازی در زر میکروسکوپ الکترونی حضور ذرات پاروویروسی را نشان داد که دال بر جدا سازی پاروویروس سگ از نمونه های مرضی مربوط به سگ مبتلا است.
نتیجه گیری: این گزارش اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 35-33 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Isolation and confirmation of canine Parvovirus in Iran.
Design: Case study.
Procedure: A 7 months male dog was referred to Small Animal Hospital, Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, with clinical sings of vomiting, diarrhea and anorexia. In clinical examinations, severe dehydration, melena and in cell blood count, leukopenia were evident. Immunobloating test in order to antigen detection in stool sample was positive for canine parvovirus. The sample was cultured in MDCK cell line. In 4th passage many focuses of CPE were seen after 3-4 days, these cell culture fluids tested by antigen detection kits for canine parvovirus and received positive results from those samples, that confirm isolation of canine parvovirus from above mentioned case. A sample of cell cultuer supernstent, after preparation was studied by E.M and parvoviral particles was detected.
Conclusion: This if to first report of dog parrovirus isolation in Iran. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 33-35, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cell culture
  • Diarrhea
  • Dog
  • E.M
  • Parvovirus