وقوع رابدومیوسارکوم در چشم یک راس گاو نژاد دو رگ ایران

نویسندگان

چکیده

هدف: گزارش اولین مورد رابدومیوسارکوم در چشم یک راس گاو نژاد دو رگ ایران.
طرح: گزارش موردی یک تومور بدخیم.
حیوانات: یک راس گاو نژاد دو رگ.
تاریخچه: یک راس گاو ماده دو رگ با سن تقریبی 18 سال و وزن حدود 400 کیلوگرم به علت بیماری چشمی به بیمارستان آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع شد. علایم بالینی شامل بزرگ شدن چشم چپ، ترشحات سروزی خونی و عدم بینایی بود. به دلیل پیش اگهی ضعیف بیماری چشم به روش جراحی از حدقه خارج گردید.
نتایج: تومور برداشت شده از چشم گرد بوده و تقریباً 15 سانتیمتر قطر داشت. این توده بدون کپسول بوده و رنگ آن خاکستری و قوامش نسبتاً سخت بود. سلولهای توموری تفکیک و تمایز کمی یافته و سلولهای واکوئله بزرگ حضور داشتند. اشکال میتوزی متعدد بوده و سلولهای توموری به طور واضحی پلئومورفیک بودند. هسته ها اندازه های متعدد داشتند و شکل غالب آنها تخم مرغی و واکوئله همراه با هستکهای متعدد بود. سلولهای بزرگ چند وجهی حضور داشتند. در رنگ آمیزی مخصوص وان گیسون که جهت مشخص نمودن بافت همبند می باشد، عضلات اسکلتی همانند سلولهای اپی تلیال زرد رنگ شده و رشته های کلاژن قرمز رنگ گردیدند.
نتیجه گیری: بر اساس مشخصات میکروسکوپیک و رنگ آمیزی مخصوص مشخص شد که این تومور یک رابدومیوسارکوم پلئومورفیک می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 45-43 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • eye
  • Rhabdomyosarcoma