گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران

نویسندگان

چکیده

طرح: گزارش موردی.
تاریخچه بیماری: یک بچه گربه یکماهه با تاریخچه افسردگی، سختی تنفس و کاهش اشتها به کلینیک دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران مراجه داده شد. رادیوگرافهای ساده و یا ماده حاجب، مگاازوفاگوس شدید را در این بچه گربه مشخص کرد. تنها درمان توصیه شده به صاحب حیوان، نگاهداشتن حیوان به حالت ایستاده به مدت 15-10 دقیقه بعد از غذا دادن بود. بعد از دو ماه بچه گربه مزبور بهبودی مشخصی را نشان می داد. این اولین گزارش مگاازوفاگوس گربه در ایران می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 49-50 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Design: Case report.
Case history: One month old kitten was referred to VTH of Veterinary Faculty of University of Tehran with a history of depression, labored breathing and poor appetite. Plain and contrast radiography revealed severe megaesophagus. The only treatment which advised, was holding the kitten in upright position after meal for 15 minutes. After two months, the kitten showed remarkable improvement, clinically and radiographically. This is the first report of feline megaesophagus in Iran. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 49-50, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cat.
  • Megaesophagus