گزارش درمانگاهی روماتیسم مفصلی سگ در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از این گزارش ارائه یک مورد درمانگاهی روماتیسم مفصلی در سگ در ایران می باشد. یک قلاده سگ شیتزو‘ چهارساله‘ نر اخته شده به بیمارستان دام های کوچک مراجعه نمود و تشخیص بیماری بر اساس مطالعات بالینی‘ آزمایشگاهی‘ رادیوگرافی‘ سی تی اسکن و ام آر آی صورت پذیرفت. معاینه درمانگاهی‘ لنگش شدید و سفتی حرکات مفاصل به همراه آتروفی شدن عضلات ناحیه ران را نشان داد. در رادیوگرافی‘ ایجاد ضایعات شبیه کیست در سطح غضروفی استخوان درشت نی و کندیل های استخوان ران‘ جابه جایی قدامی استخوان درشت نی و قرینه نبودن فضای مفصلی مشاهده گردید.آزمایش خون لکوسیتوز را نشان داد. ارزیابی های سرولوژیکی‘ از نظر ردیابی فاکتورهای روماتوئیدی و آنتی بادی های ضد هسته در خون منفی بود. مایع سینوویالی اخذ شده از مفاصل زانو‘ کدر و دارای ویسکوزیته پایینی بود. در سی تی اسکن تشکیلات شبیه کیست در زیر سطح غضروفی استخوان درشت نی و کندیل های استخوان ران‘ تشکیلات استئوفیتی و تغییرات دژنراتیو مفصلی دیده شد. ام آرآی تغییرات بافت در اجزای مفصل(رباطات ضربدری قدامی و خلفی) را تایید نمود. با توجه به علایم بالینی و نتایج پاراکلینیکی حیوان به روماتیسم مفصلی مبتلا شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Purpose of the report was introducing rheumatoid arthritis in a dog in Iran. A four-year-old castrated male shih tzu has been referred to Small Animal Hospital. History taking, clinical findings, laboratory findings, radiography, computed tomography scan (CT-Scan) and magnetic resonance imaging (MRI) carried out in this case. Clinical examinations revealed severe lameness with flexion of stifle joints and muscular atrophy of thigh region. Survey radiographs showed tibial and femoral subchondral bone cyst-like formation, cranial displacement of the tibia, and asymmetric joint space. Blood test revealed leukocytosis. In serology, rheumatoid factor (RF) and antinuclear antibodies (ANA) were negative. Arthrocentesis of affected joints showed a lowered viscosity, and was turbid. CT-Scan studies showed subchondral bone cyst-like formations on the tibial plateau and femoral condyles, osteophyte formations, and degenerative joint changes. MRI confirmed soft tissue changes of the joint component. Based on clinical and paraclinical findings, diagnosis was rheumatoid arthritis.
J.Fac. Vet. Med. Univ.Tehran. 60,1:95-96,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Osteophyte formations
  • Rheumatoid arthritis
  • Stifle joints