دوره و شماره: دوره 60، شماره 1 - شماره پیاپی 608، اردیبهشت 1384، صفحه 1-96 (238 مجله دانشکده دامپزشکی) 
بررسی سرولوژیکی لپتوسپروز در گاوهای اهواز

دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی؛ دکتر غلامرضا عبدالله پور


جداسازی ریمرلاآناتی پستیفر از اردکهای بومی منطقه رشت

دکتر محمود جمشیدیان؛ دکتر منصور میاحی؛ دکتر لیلا بابازاده


ارزیابی فصلی رفتار جنسی قوچ کبوده فارس

دکتر مظاهر صفدریان؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر مجید هاشمی


بررسی یافته های بالینی، رادیولوژی و اولتراسونوگرافی پیوند ایلیوم به مثانه در سگ

دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر رضا آویزه؛ دکتر علیرضا غدیری؛ دکتر مینا آهنگرزاده


مقایسه منابع مختلف اسیدهای چرب امگا -3 جهت غنی سازی تخم مرغ

مهندس سید علی میرقلنج؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر محسن برزگر؛ دکتر محمد علی کمالی


گزارش رخداد بوتولیسم در چهار قلاده سگ و درمان یک مورد از آنها

دکتر عبدالعلی ملماسی؛ دکتر مسعود سلک غفاری؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر مجید مسعودی فرد


گزارش درمانگاهی روماتیسم مفصلی سگ در ایران

دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر محمد نصراله زاده ماسوله؛ دکتر داود شریفی