بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن

نویسندگان

چکیده

طی یک بررسی کشتارگاهی 9 ماهه بر روی گوسفندان و بزان ذبح شده در مجتمع صنعتی گوشت فارس و همچنین از بررسی پوست های بزی و گوسفندی در شرکت چرمسازی(چرمینه) در همین مدت نتایج زیر بدست آمد:
- از بررسی 660 رأس بز،418رأس(3/63درصد)واز بازرسی 6575 رأس گوسفند،4رأس(06/0درصد)به هیپودرموزمبتلا بودند.
- از بررسی 5000 پوست در شرکت چرمینه 2750جلد(55درصد)دارای ضایعات هیپودرموما بود،در حالیکه از بررسی 5000 پوست گوسفند فقط 25جلد(5/0درصد)ضایعات هیپودرما نشان میدادند.
- در بررسی های انگل شناسی بر روی لاروهای جداشده از بزها و گوسفندان کشتاری گونه انگل "پرژوالسکیانا کراسئی(przhevalskiana crossii) " تشخیص داده شد.
- میزان خسارت اقتصادی سالیانه وارد بر صنایع پوست و چرم استان در اثر این انگل در این بررسی 288750000 ریال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Post-slaughter inspection of sheep and goats was carried out during
9 monhths in Fars Meat Industrial Complex and the inspection of the hide of animals was also conducted in Fars hide production company (charmineh) during the same period.
Of total 660 goats and 6575 sheep examined in Fars Meat Complex, 418 (63.3%) and 4 (0.06lYO) showed hypodermosis, respectively. Inspection of a total 5000 goats and 5000 sheep hides in Fars hide production company showed damage to 2750 (55%) of goats hide and 25 (0.05%) of sheep hide.
Full-grown larvae was collected and identified as Przhevalskiana crossii.
- The annual economic losses caused by hypoderm os is to hide
production of these animals wen>- estimated as much as 288,750000
Rials in this province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic losses
  • Goat
  • Hide
  • Hypodermosis
  • sheep