گزارش اولین مورد بیرون زدگی یکطرفه غده پلک سوم سگ در ایران وتثبیت آن با یک روش جدید جراحی

نویسندگان

چکیده

بیرون زدگی غده پلک سوم که یک غده سروموسینی است با نامهای هیپرتروفی،هیپرپلازی،آدنوم یا چشم گیلاسی شناخته شده است. سن و نژاد در ابتلا به بیماری نقش دارند و علت بیماری ضعف مادرزادی احتمالاً ارثی در بافت همبند بین غضروف و بخش غده ای پلک سوم است. هرچند تثبیت های مختلفی در بازگرداندن دائمی بیرون زدگی تاکنون بکار گرفته شده است ولی بااستفاده از روش تثبیتی purse string تغییر یافته با داشتن کمترین ضایعات وارده به ملتحمه تثبیت غده مطمئن تر می باشد و این روش در چنین شرایطی توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The third eyelid gland prolapse which is a seromucinous gland has been known as hypertrophy, hyperplasia, adenoma and even cherry eye. Age and breed have been known to have a direct role as far as etiology is concerned. This prolapse is due to congenital weakness of connective tissues between cartilage and gland mass of third eyelid. As the different fixation techniques of the prolapse have been so far reported, but by using modified purse string suture shown to have the least side effect on conjunectiva. This technique is highly recommended for such cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cherry eye
  • Dog
  • Prolapse
  • Purse string
  • Third eyelid gland