بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ، در طول فصل زمستان جمعاً 1383 رأس گوسفند در کشتارگاه مورد معاینه بالینی قرار گرفتند . معاینات دقیق بالینی نشان داد که 18/15 درصد از این تعداد ، واجد نشانه های بالینی بیماری تنفسی خصوصاً سرفه و ریزش بینی هستند . ولی نکته با اهمیت اینکه در بازرسی پس از کشتار مشخص شد که بیش از دو برابر گوسفندان دارای علایم بالینی ، یعنی به میزان 6/33 درصد از کل گوسفندان کشتار شده ، ضایعات درشت بینی دستگاه تنفس مرتبط با پنومونی انگلی مزمن وجود دارد. نتیجه اینکه در سطح بالین باید توجه داشت که حداقل 50 درصد از گوسفندان دچار پنومونی انگلی مزمن ، می توانند علی رغم دربرداشتن ضایعات بافتی تنفسی ، به نحو فریبنده و گمره کننده ای فاقد نشانه های مشهود بالینی بیماری تنفسی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this investigation, 1383 sheep were clinically examined in the slaughterhouse during the winter season. Fifteen and eighteen percent of the sheep showed clinical findings of respiratory diseases particularly of coughings and nasal discharges. But, the postsloughter examinations revealed the existance of macroscopic respiratory lesions in 33.6 percent of the sloughterd sheep essentially of chronic parasitic pneumoina. Consequently, it should be noticed that atleastfifty percent of the sheep involved in chronic parasitic pneumonia could be falsely symptom less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinial findings
  • Parasitic pneumonia
  • Respiratory lesions
  • sheep