مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات

نویسنده

چکیده

11 حیوان ( 3 رأس اسب ، 5 رأس گاوشیری و 3 قلاده سگ ) با 13 ضایعه ( 2 سارکوئید تک سمی ها ، 1 رشد بیش از حد نسج گرانوله ، 1 زخم مقاوم به درمان ، 1 هیپرپلازی پوست بین انگشتان ، 1 درماتیت انگشتی ، 2 درماتیت قارچی شکل ، 1 همانژیومای مخاط واژن ، 1 فیبروپاپیلومای بزرگ و پایه دار سر پستانک ، 2 تومور غدد پری آنال و 1 تومور نامشخص انتخاب شدند . از 13 ضایعه مورد بررسی ، بر روی 12 مورد عمل کرایوسرجری انجام شد و یک مورد ( یکی از دو تومور سارکوئید بر روی پوست اسب ) جهت مشاهده احتمالی تحلیل رفتن تومور ، دست نخورده باقی ماند . 12 ضایعه بدون هیچ گونه عوارضی درمان شدند و 1 ضایعه به علت ظهور پدیده های ایمونولوژیک کرایوسرجری به 1/0 اندازه اولیه خود رسید . در موارد احتمال عود مجدد ، پی گیری طولانی مدت انجام شد و تنها در یک مورد ( سگ مبتلا به آدنوکارسینوم پری آنال ) پس از 128 روز عود مجدد تومور مشاهده گردید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Eleven domestic animals 3 horses, 5 cattles, 3 dogs) with 13 lesions (2 Equine sarcoid, 1 Exubearant granulation tisssue, 1 Treatment reflected & persistent wound, 1 Interdigital skin hyperplasia, 1 Digital dermatitis, 2 Verrucose dermatitis, 1 Haernangioma in vaginal mucosa, 1 Big pedunculated
teatfibroplpioma, 2 Perianal gland tumors and 1 Unidentified tumor) were selected. Cryosurgery was performed on 12 lesions out of 13 and 1 lesion (one of the two Equine sarcoid in a horse) left intact, inorder to observing tumor regression due to cryosurgical immunologic effect. 12 lesions were cured with no complication and the intact tumor regressed to one - tenth of primary dimension. In cases with probablitiy of recurrency, monitoring for longer time was achieved and only in 1 case (Perianal gland tumor in a dog) the tumor was recurred after 128 days follow up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle Lameness
  • Cryosurgery
  • Cryotherapy
  • Skin Diseases
  • Tumors