بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد

نویسنده

چکیده

در این مطالعه 57 نمونه خون میش آبستن ، 30 نمونه غیر آبستن و 53 نمونه خون بره های 2 تا 3 ماهه و 11 نمونه کبد میش و بره ذبح شده در دامداریها از نظر مس و 2 نمونه از نخاع و مخچه بره های دچار آتاکسی از نظر هیستوپاتولوژی ، 6 نمونه علوفه مرتعی و 6 نمونه خاک از 6 نقطه جهت آگاهی از مقدار مس ، مولیبدنم و گوگرد مورد بررسی قرار گرفت . متوسط مس خون میش های آبستن ، غیر آبستن و بره ها به ترتیب 54/0 ، 67/0 و 45/0 میکروگرم در هر میلی لیتر و متوسط مس کبد 33 پی پی ام و مس ، مولیبدنم و گوگرد گیاهان مرتعی به ترتیب 13، 3/7 و 880 پی پی ام بود. بررسی هیستوپاتولوژیک مخچه و نخاع در بره های با علامت کلینیکی آتاکسی تغییرات وسیع دمیلیناسیون ، واکوئلیزاسیون و کروماتولیز سلولی را بخوبی مشخص نمود . این مطالعه احتمال وجود کمبود ثانویه مس را در مناطق مورد مطالعه مطرح می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ataxia
  • Copper
  • Deficiency
  • Demyelination
  • Mashhad
  • sheep