ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی واکنشهای جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس ، مطالعه ای به مدت یک سال روی 180 بیمار مبتلا به درماتیت آتوپیک و آسم ( 95 نفر مبتلا به درماتیت آتوپیک و 85 بیمار دارای آسم ) مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی و کلینیک آلرژی تهران ، انجام گرفت . 62 نفر ( 4/34 درصد ) از این بیماران مذکر و 118 نفر ( 6/65 درصد ) آنان مؤنث بودند . پس از تهیه انتی ژن مناسب در مورد همه بیماران تست خراش جلدی انجام شد. نتیجه این تست در 3/53 درصد بیماران و 3/4 درصد از افراد گروه شاهد مثبت بود. در این مطالعه ، نتایج مثبت تست جلدی در مبتلایان به درماتیت آتوپیک 6/52 درصد و در بیماران دارای اسم 1/54 درصد بود. بیشترین موارد واکنشهای مثبت فوری در گروه سنی 29-20 و 50 ? سال مشاهده گردید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to evaluate of skin reactions to C. albicans antigens, a study was caned out during 12 months period. A total of 180 patients (95 cases of A topic dermatitis and 85 Asthmatic patients), from outpatient Clinics of Dermatology, Imam Khomeini Hospital and Tehran Allergy Clinic were selected. From these patients 62 (34.4%) were male and 118 (65.6%) were female. After preparation of the antigens, the skin prick test was performed for all the patients. The positive results were obtained in 53.3% of patients and 4.3% of healthy controls. In this study, the same positive results in a topic dermatitis and asthmatic patients were 52.6% and 54.1%, respectively. The most common positive responses age group, were 20-29 and >50 years old.

کلیدواژه‌ها [English]

  • allergy
  • Asthma
  • A topic dermatitis
  • Candida albicans