مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین

نویسنده

چکیده

ناهنجاریهای مادرزادی قلب در گوساله ها رایج نیست، اگرچه در بین ناهنجاریهای مادرزادی گاو ، بخش قابل ملاحظه ای مادرزادی قلبی می باشند . دو رأس گوساله ماده 5 و 10 روزه از دو گله متفاوت به بیمارستان دانشکده دامپزشکی ارجاع شدند . معاینات بالینی و همچنین ثبت ECG و اکوکاردیوگرافی انجام گرفت . هر دو مورد مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی " قلب نابجا " ( Ectopia cordis ) از نوع گردنی بودند و در گالبدگشایی جزئیات این ناهنجاری کاملاً مشخص گردید . همچنین در یکی از موارد ناهنجاریهای عروقی از جمله P.D.A ( Patent Ductus Arteriosus ) و F.O ( Foramen ovale) نیز تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Congenital cardiac defects in calves are uncommon, Although constitute a significant proportion of all bovine congenital defects. Two female Holstein calves 5 and 10 days olds were referred to the large Animal clinic, Faculty of Veterinary Medicine Tehran University at a period of 14 month. In clinical examination and Tachypnee were diagnosed in both cases, however one cases had developed pneumonia. Electro cardio- graphy and Echocardiography were taken. Both cases were subjected to postmortem examination. The calves showed ectopia cord is cervical is. There were different variations in the large vessels of the heart. One of them showed Patent Duct us Arteriosus and Patent Foramen ovale. All the observed defects on the septum and valves of the heart were documented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • congenital defect
  • Ectopia cord is
  • Holstein