جستجوی تیلورلا اکویی جنیتالیس در باشگاههای سوارکاری شهرکرد

نویسندگان

چکیده

هدف: جداسازی باکتری تیلورلااکویی جنیتالیس از مادیانهای موجود در باشگاههای سوارکاری شهرکرد .
طرح : نمونه گیری سواب از ناحیه کلیتورال مادیانهای موجوددر باشگاههای سوارکاری و کشت میکروبی به منظور جداسازی باکتری تیلورلا اکویی جنیتالیس .
نمونه ها: در این بررسی مجموعاً 57 نمونه سواب لز ناحیه کلیتورال 57 رأس مادیان مورد آزمایش باکتریولوژیک قرار گرفت .
روش: برای نمونه گیری قسمتهای خارجی دستگاه تناسلی مادیان شستشو و ضد عفونی شد . در مرحله بعد از گودی و سینوسهای کلیتورال نمونه برداری و نمونه های سواب داخل محیط انتقال آمس ( Ames charcoal teransport media) قرار می گرفت و پس از حمل به آزمایشگاه بر سطح پلیت حاوی آگار شکلاتی کشت و در درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد انکوبه می گردید . سپس کلنی های مشکوک به تیلورلا اکویی جنیتالیس خالص سازی می شد.
نتایج :در تعدادی از نمونه های مورد آزمایش باکتریها و قارچهای مزاحم به قدری زیاد بودند که انجام آزمایشات تنها بر روی حدود سی نمونه میسر شد. در دو مورد نتایج مؤید جداسازی تیلورلا اکویی جنیتالیس بود.
نتیجه گیری : نتایج گویای آن است که تیلورلا اکویی جنیتالیس در مادیانهای ایران وجود دارد و به عنوان یکی از عوامل عفونتهای دستگاه تناسلی مادیان مطرح می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Isolation of Taylorella equigenitalis from mare
Design: To take clitorial swab samples and their culture for isolataion of Taylor Ella equigenitalis.
Samples: A total of 57 clitorial swab samples from 57 mares in horse populations of Shahrekord were examined.
Procedure: The samples were collected from mares reared under
conventional housings. For the detection of T equigenitalis external genital is were disinfected by chlorhexidine. swab samples from clitoria fossa and sinuses were to bacteriological laboratory in Ames transport media and transported cultured on chocholate agar
+ streplomycin followed by 24h incubation in 5-7% C02 at 37
degree centigrade. In order to identify T. equgenitalis different biochemical tests were performed for suspected colonies.
Results: According to this investigation T equigenitalis was isolated
from t o mares in one population.
Clinical implications: This is the first time isolation of T .
equigenitalis in Iran so it can be considered as a causal agents of equine endometritis. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 95-96, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endometritis
  • MARC
  • Taylor Ella equigenitalis