دوره و شماره: دوره 58، شماره 2 - شماره پیاپی 1311، مرداد 1382، صفحه 196-200 (231 مجله دانشکده دامپزشکی) 
جستجوی تیلورلا اکویی جنیتالیس در باشگاههای سوارکاری شهرکرد

دکتر عزیزاله ابراهیمی؛ دکتر ناصر شمس آبادی؛ دکتر تقی زهرایی صالحی


مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران

دکتر علی اسلامی؛ دکتر شاهرخ رنجبر؛ دکتر علیرضا اسکندری؛ دکتر رضا صداقت


بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر

دکتر محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ دکتر عماد چنگیزی؛ دکتر صمد لطف اله زاده؛ دکتر کمال الدین مرزبان


تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین

دکتر مجید محمد صادق؛ دکتر پرویز هورشتی؛ دکتر محمود بلورچی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر ایرج نوروزیان


گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه

دکتر ناهید اطیابی؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر بهارک اختردانش


یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی

دکتر عسگر زینالی؛ دکتر محمدعلی راد؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر سعید بکایی


بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت

دکتر اردشیر محیط؛ دکتر سید مهدی میر سلیمی؛ دکتر محمد علی کمالی؛ دکتر محمد امیر کریمی ترشیزی؛ دکتر شعبان رحیمی


اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر رضا نقشینه؛ دکتر عباس توسلی


کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو

دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر مهدی زارعی؛ دکتر مهدی محبی فانی


بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد

دکتر مسعود طالب خان گروسی؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر هادی فامیل قدکچی؛ دکتر ایرج نوروزیان


بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست

دکتر غلامعلی مقدم؛ دکتر حسین دقیق کیا؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر پرویز یاسان


ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی

دکتر سعید مهدوی عمران؛ دکتر عباس لطفی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر مژده صالح نیا؛ دکتر احمد زواران حسینی؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد