بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه

نویسندگان

چکیده

چهارصد و سیزده نمونه مدفوع از گوساله های زیر شش ماه شامل 322 راس گوساله بومی و 91 راس گوساله صنعتی از گاوداریهای اطراف شهرستان ارومیه تهیه شد. نمونه ها با تکنیک شناور سازی کلیتون- لین مورد آزمایش قرار گرفتند. در مجموع 26 راس ( 07/8 درصد ) گوساله بومی آلوده به توکسوکارا ویتولوروم بودند. دامنه سنی گوساله های آلوده یک تا شش ماه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Faecal samples from 413 calves including 322 native and 91 dairy
calves which were reared around Urmia region (North-west of Iran)
were collected and processed using Clayton-lane technique. Our
study revealed that only 26(8.07%) native calves were positive for
the aforementioned parasite. The age range of Infected calves were 1-6 mounths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calves
  • Toxocara vitulorum
  • Urmia