آرترودسیس مفصل بخلق اسب با استفاده از میله و پیوند استخوان اسفنجی خودی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، عمل آرترودسیس مفصل به خلق اندام عقبی، با استفاده از دو میله به شکل ضربدر و پیوند استخوان اسفنجی خودی، بر روی چهار راس اسب اخته از نژاد مخلوط بین سنین چهار تا دوازده سال به طور تجربی، انجام شد. جهت برداشت استخوان اسفنجی، ماهیچه سرینی شکاف داده شد و از برجستگی خاصره ای استخوان برداشت شد. با توجه به یافته های رادیولوژیک پس از عمل، جمود مفصل بخلق 1 ? 50 روز پس از عمل در اسبها نمایان گشت. در 120 روز پس از عمل، جمود مفصلی در هر دو سطح مفصل کامل گردید، به نحوی که اثری از خط مفصلی دیده نشد. مدت زمان بهبودی اندام در این روش، در حد قابل قبول و قابل مقایسه با سایر روشهای آرترودسیس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Experimental arthrodesis of the hind limb’s pastern joint by two pins in cruciate pattern and autologous cancellous bone graft were performed on four adult geldings. Autologous cancellous bone were obtained from the tuber coxa. The leg was casted for six weeks following operation. Ankylosis of the joint was evident on 50:± 1 day in horses and was completed on the 120th postoperative day. On radiographs the articular line previously present was absent showing 4one union. In conclusion, using pins and autologous cancellous bone for arthrodesis may be easier than using screws or plates by providing a rigid stability of the joint, and the recovery time is comparable to the other methods of arthrodesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthrodesis
  • Autologous cancellous bone graft
  • Horse
  • pastern joint