مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین

نویسندگان

چکیده

در طی 6 سال ( 1378 – 1372 ) 9 راس گوساله هولشتاین که مبتلا به آترزی مقعد و آترزی سگمنتال قولون و ایلئوم بودند در گاوداریهای اطراف تهران معاینه و تشخیص داده شدند. از 9 راس گوساله دو مورد دچار آترزی مقعد، دو مورد همراه با آترزی مقعد فاقد دم، و یک راس علاوه بر آترزی مقعد دارای پای پنجمی نیز بود. چهار راس بقیه دچار آترزی سگمنتال قولون و ایلئون بودند. تنها در یک مورد عمل جراحی انجام گرفت که گوساله تلف گردید. چهار راس از گله حذف و چهار راس مورد کالبد گشایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During six years (1993-1999) nine Holstein calves were diagnosed with intestinal (colon and ileum) atresia and atresia ani in dairy farms around Tehran. Out of nine calves, two calves were diagnosed with atresia ani, two calves had atresia ani and lack of tail, one calf in addition to atresia ani had fifth limbs. The remaining four calves afflicted with segmental atresia cob and ilei. Only one case treated surgically, but died after one day. Four calves were culling from herd and four calves were necropsied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anus
  • Atresia
  • Calf
  • Congenital anomaly
  • Intestine