سیالوسل (موکوسل غدد بزاقی) ناحیه گردنی در سگهای نژاد ژرمن سپرد: بررسی 3 مورد.

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی یافته‌های بالینی، سونوگرافی و آسیب شناسی در موارد سیالوسل ناحیه گردنی در سگ.
طرح : مطالعه گذشته نگر.
حیوانات: سه قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد.
روش : اطلاعات بالینی، سونوگرافی و آسیب شناسی تعداد سه قلاده سگ مبتلا به سیالوسل (موکوسل غدد بزاقی) ناحیه گردنی که در طی سال 1381 در بیمارستان دامهای کوچک دانشگاه تهران تحت عمل جراحی قرار گرفتند، مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج : هر سه قلاده سگ مبتلا از نژاد ژرمن شپرد و از جنس نربا میانگین سنی حدود 4 سال بودند. در هر سه مورد توده‌ها در پشت زاویه فک پایین و در سمت راست قرار داشتند. در سونوگرافی، توده‌های گرد هموژن با الگوی بافت نرم همراه با تجمع مقادیری مایع گزارش شد. در هر سه مورد توده‌ها به روش جراحی برداشته شدند. در بررسی ماکروسکوپیک، توده‌های کروی با سطحی نسبتا صاف و با کپسول همبندی محکم و دارای حالت تموج مشاهده گردید. در مطالعه ریزبینی دو مورد سیالوسل غده بزاقی ماندیبولارویک مورد سیالوسل غده بزاقی پاروتید تشخیص داده شد. در یک مورد نکروز انعقادی گسترده در غده بزاقی و در یک مورد عفونت ثانویه سیالوسل وجود داشت. شش ماه تا دو سال پس از عمل جراحی، اثری از عود عارضه مذکور گزارش نگردید.
نتیجه‌گیری : نتایج این بررسی و مقایسه آن با سایر بررسیها نشان داد که در موارد سیالوسل‌های ناجحیه گردنی برداشت توده با عمل جراحی مناسبترین روش برخورد با این عارضه می‌باشد. همچنین از نظر هیستوپاتولوژی، دیواره سیالوسل‌ها از یک لایه بیرونی که بافت همبندی نابالغ بسیار پر عروق است و لایه داخلی که دارای فیبروبلاست‌های پراکنده با آرایش سست می‌باشد، تشکیل می‌گردد و در قسمت مرکزی آن واکنش التهابی با انواع سلول‌های آماسی به همراه خرده ریزهای اسید و فیلیک یا آمفوفیلیک اما بدون شکل خاص دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: To identify clinical, ultrasonographic and histopathological features of cervical sialoceles (salivary mucoceles) in dogs.
Design: Retrospective study. Animals: Three German shepherd dog.
Procedures: Case records of three dogs that underwent surgery to remove a cervical sialocele at the University of Tehran Small Animal Hospital were reviewed for signalment, clinical signs, Ultrasonographic findings and histopathology.
Results: The dogs were male German shepherd with
average age of 4 years. In all dogs, the masses were
located in the right cranioventral cervical region.
Ultrasonography showed echo texture masses with accumulation of fluid. The masses removed surgically.
Macroscopically, the masses were round, relatively
labulated, and fluctuant with a thick, fibrous capsule.
Microscopic examination revealed parotid sialocele in
one case and mandibular sialocele in the other two cases.
Coagulative necrosis in one case and secondary infection in the other were observed. There were no recurrences of the masses after at least 6 month to 2 years from the operation.
Clinical implications: Comparison of these results with studies by other authors showed that surgical excision of affected salivary glands is the treatment of choice for sialocele. Histopathologically, the wall of sialoceles consists of an outer, highly vascularized layer of immature connective tissue and an inner zone of loosely arranged fibroblasts. A pleocellular inflammatory reactionis evident in the central area, which also contains much amorphous acidophilic or amphophilic debris. J.Fac.Vet.Med.Univ.Tehran. 60,2:117-123,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • German Shepherd
  • Salivary gland
  • Sialocele