‌طاسی قناری به دلیل استئومیلیت ناشی از پزودوموناس آئروژینوزا

نویسندگان

چکیده

یک قناری دوساله با نشانی‌های طاسی سر، بی‌اشتهایی، لاغری و آویختگی نوک پایینی به کلینیک ارجاع شد. در رادیوگرافی شکستگی نوک پایینی و استئومیلیت استخوان جمجمه مشخص شد. با توجه به مرگ پرنده، علیرغم فراهم نمودن مراقبت‌های لازم، نمونه‌برداری‌های مورد نیاز صورت گرفت.
آزمایش‌های هیستوپاتولوژیک یافته‌های رادیوگرافیک را تأیید نمود و در کشت
باکتریولوژیک، پزدوموناس آئروژینوزا جدا شد. این اولین گزارش از عفونت استخوانی ناشی از
پزدودوموناس آئروژینوزا است که منجر به طاسی در قناری‌ها شده است.مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره2،13-11.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Radiography of a 2-year-old canary (Serinus canaria) presented to the bird clinic with head alopecia, anorexia, emaciation and dropped lower beak revealed lower beak fracture and skull bone osteomyelitis. Despite providing the supportive care management, the bird died. Histopathological sections confirmed radiographic findings and bacteriological examinations resulted in the profuse pure growth of Pseudomonas aeroginosa. This is the
first report of the bone infection associated with P. aeroginosa leading to baldness in canaries. J.Vet.Res. 62,2:11-13,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas aeroginosa
  • Canary
  • osteomyelitis
  • baldness
  • birds