‌‌جراحات منقار در خروس‌های یک گله مادر گوشتی

نویسندگان

چکیده

جراحات منقار در خروس‌های یک گله مادر گوشتی 50‌ هفته که با جیره‌ای متفاوت از مرغان، حاوی پروتئین و انرژی پایین، تحت پرورش بودند مشاهده شد. همه خروس‌هایی که با مرغان نگهداری می‌شدند بدشکلی‌ها در منقار بالا و پایین را نشان دادند و لی خروس‌هایی که جدا از مرغان نگهداری
می‌شدند، فاقد این ضایعات بودند. دانخوری‌های مرغان با تور سیمی گالوانیزه پوشیده شده بود تا خروس‌ها نتوانند از غذای مرغان استفاده نمایند. حدود 5‌ درصد تلفات در خروس‌های دارای ضایعات منقار مشاهده شد. کاهش مشخصی در میزان جوجه‌ درآوری (23درصد) مشاهده شد، اما در
تولید تخم تغییری رخ نداد. جراحات منقار دلیل اصلی حذف خروس‌ها در گله بود. آزمایش‌های هیستوپاتولوژیک ضایعات نشان داد که اپی درمیس، لایه کراتین و بافت همبند شدیداً دچار نکروز شده‌اند. در کشت باکتریولوژیک نمونه‌ها عمدتاً استافیلوکوکوس اورئوس همولیتیک جدا شد.
آزمایش‌های هماتولوژیک افزایش ملایمی در تعداد گلبول‌های سفید خون نشان داد. به نظر
می‌رسد مورد گزارش شده در مقاله مشکلی در ارتباط با مدیریت گله باشد. یافته‌های
این گزارش برای صنعت طیور مفید می‌باشد.مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62،شماره2،36‌-33.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Beak lesions were observed in 50-weeks-old broiler breeder roosters reared under a separate sex mash diet feeding, with low in protein and energy for roosters. All roosters kept with hens showed deformities in the upper and lower beak but the lesions were not found in roosters kept separately. Hens' feed troughs had been covered with galvanized wire grids
to exclude the males eating from hens' troughs. There was approximately 5% mortality among roosters with the beak lesions. A marked reduction (23%) on hatchability was observed, but no change in egg production occurred. The beak lesions were the major cause of male's culling in the flock.Histopathological examination of the lesions revealed that the epidermis, keratin layer and underlying connective tissue of the beaks were severely
affected by necrosis. Bacteriological cultures yielded, mainly, growth of hemolytic Staphylococcus aureus, and hematological tests showed a mild increase in the number of the white blood cells. The case reported here appeared to be a management-related problem. These findings have implications for poultry industry. J.Vet.Res. 62,2:33-36,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mash
  • Rooster
  • beak
  • broiler
  • trough