ارزیابی اثرات تحریک‌های الکتریکی بر روی میزان هیدروکسی پرولین بعد از ایجاد ضایعات تجربی در تاندون خم کننده سطحی در اسب

نویسندگان

چکیده

تحریک‌های الکتریکی جهت کاهش التهاب تاندونیت حاصل از ضایعات تجربی استفاده می‌شود. هرچند مکانیزم آن در تسریع التیام کاملاً مشخص نیست در این راستا در یک مطالعه تجربی بعد از تخریش تمام قطر قسمت میانی تاندون خم کننده سطحی پای راست به طول 10‌ سانتیمتر در 8‌ راCس اسب بالغ که به دو گروه 4‌تایی تقسیم شدند انجام گرفت. گروه اول(4‌ راCس) تحت درمان تحریک‌های الکتریکی به مدت 10‌ دقیقه با فرکانس 100‌ هرتز و شدت 80‌ میکروثانیه (6/0‌ ±8/2 میلی‌آمپر) به مدت 15‌
روز قرار گرفتند. در صورتی‌که گروه دوم (4‌راCس) دیگر هیچ درمانی صورت نگرفت. در روز 60‌ بعد از تخریش میزان هیدروکسی پرولین در تاندون سالم درمان شده و درمان نشده اندازه‌گیری شد. اختلاف معنی‌دار درمیزان هیدروکسی پرولین در تاندون درمان نشده در مقایسه با تاندون نرمال مشاهده
گردید در صورتی که این اختلاف در تاندون درمان شده در مقایسه با تاندون نرمال معنی‌دار نبود نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تحریکهای الکتریکی اثرات مثبت و مؤثری در افزایش میزان
هیدروکسی پرولین و کلاژن در تاندون‌های آسیب‌دیده دارد.مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 2،47‌-43.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Transcutaneous electrical stimulation (TES) has recently been used in resolving experimentally severed superficial flexor tendon which leads to acute tendonitis. However, mechanism by which (TES) promote tendon repair is not fully understood. In this study 4 right superficial flexor tendon of hind limb of horses were subjected to daily therapeutic regimen of TES for 10 minutes for 15 days using 100 Hz frequency and 80 µs intensity ( 2.8 ± 0.6 mA) after being severed in full length thickness in total length of 10 cm in the mid- tendon area and similarly in another 4 right tendon in control horses no treatment was pplied. Tendons were subjected to ultrasonographical, histological and, tensile strength evaluation which has been reported separately for publication and hydroxyproline content for 60 days after treatment. There were remarkable differences between hyroxyproline contents of severed tendon with those of normal ones in control group, whereas there was not significant differences in treated tendons with those of normal ones in the same horses. This study suggests that using hydroxyproline content as a direct marker of the effect of TES on
collagen content in injured tendon. J.Vet.Res. 62,2:43-47,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendon
  • TES
  • Tensile Strength
  • Horse