اولین گزارش فیبریلاسیون دهلیزی اسب در ایران

نویسندگان

چکیده

یک راCس اسب تروبرد با نشانه‌های بالینی بی‌اشتهایی، از دست دادن وزن، کارایی ضعیف و عفونت کیسه اسکروتال متعاقب اخته‌کردن مراجعه و مورد معاینه بالینی قرار گرفت. به علت نامنظمی ریتم قلب، ECG ‌ثبت شد و با توجه به نشانه‌های الکتروکاردیوگرافی فیربراسیون دهلیزی تشخیص
داده شد. به نظر می‌رسد این نخستین گزارش فیربراسیون دهلیزی در اسب در ایران است.مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 2،55‌-53.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: A Thoroughbred horse with clinical signs of inappetence, loss of body weight, poor performance and scrotal sac infection following castrationwas examined. Because of irregularity in heart rhythm, ECG was recorded and on the base of normal rhythm criteria, atrial fibrillation was diagnosed. This is believed to be the first reported case of atrial fibrillation in horses in Iran. J.Vet.Res. 62,2:53-55,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eCG
  • Atrial fibrillation
  • Horse
  • Iran