شناسایی قارچ‌های آلوده کننده نمونه‌هایی ازدانه‌های روغنی‌خوراکی(پسته، بادام، فندق) جمع‌آوری شده از تهران

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
در این مطالعه نمونه‌هایی از غذای انسان پسته، بادام‌زمینی، بادام و فندق به‌طور تصادفی از آجیل ‌فروشی‌های مناطق جنوب، شرق و غرب تهران خریداری گردید و بلافاصله به آزمایشگاه ‌قارچ‌شناسی منتقل شد.‌ این نمونه‌ها پس از آماده‌سازی در محیط‌های سابوروگلوکز‌ ‌آگار، رزبنگال‌ ‌آگار وچاپکس ‌آگار کشت داده شدند. شناسایی قارچ‌ها به‌روش کشت روی اسلاید، از روی مورفولوژی و یا با کشت آنها بر روی محیط‌های اختصاصی دیگر صورت گرفت. نتایج مطالعه بیانگر آلودگی نمونه‌ها به قارچ‌های مختلف از جمله ‌آسپرژیلوس‌ ‌با فراوانی 51 (2/32 درصد)،پنیسیلیوم‌ ‌با فراوانی 48 (3/30 درصد) و‌ ‌موکور، فوزاریوم،‌ ‌پسیلیوم‌ ‌ومخمرها با فراوانی کمتر بود. حداکثرفراوانی قارچ‌ها در نمونه‌های بادام‌زمینی (26 ایزوله)، پسته (30 ایزوله)، فندق (30 ایزوله) و کمترین فراوانی در بادام مشاهده گردید. ‌باتوجه به حضور جدی قارچ‌های توکسین‌زا، آسپرژیلوس، پنیسیلیوم و‌ ‌فوزاریوم‌ ‌در نمونه‌های تحت– مطالعه،کنترل آجیل‌های مصرفی ازنظر آلودگی به قارچ‌های توکسین‌زا ضروری می‌باشد.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
In this study, samples of oily nuts using for human consumption (pistachio- peanuts- walnut …..) were randomly obtained from markets in three geografical regions (south, east and west) of Tehran. They were immidiatedly sent to Mycology lab. Then they were prepared for detection of fungi on Sabour glucose, Rose bangal and Chapex agars.Analysis of fungi were done by slide-culture, detection of Morphology and culturing on special agar for each fungi. Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Mucor, Peicilium and Yeast were separated from samples. Aspergillus(32.2%) and Penicillium(30.3%) in order were the most separated fungi from different samples while yeast was the least(5.6%). The maximum extracted fungi were observed in the Peanuts(26 samples)and Pistachio(30 samples).Regarding the crucial existence of toxin producer fungi (Penicillium, Fusarium and Aspergillus) in the studied samples, Controlling toxogenic fungi contamination in these products is very important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Peanut
  • Walnut
  • fungi