بررسی آلودگی به ویروس پاراآنفلوآنزای تیپ 3 در گوساله گاومیش‌های شهرستان اهواز

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

4 مرکز تحقیقات ایمونولوژی

چکیده

ویروس پارآنفلوآنزا تیپ 3 از مهمترین عوامل بیماریزای دستگاه تنفس گاو و گاومیش محسوب می‌شود و منجر به خسارات اقتصادی و صدمات جبران ناپذیری به مراکز گاوداری و پرورش گاومیش می‌شود .هدف از این تحقیق ردیابی و بررسی میزان فراوانی آلودگی به ویروس در گوساله گاومیش‌های 1 تا 24 ماهه در منطقه گرمسیر خوزستان و بررسی عوامل موثر بر آن بوده است. 102 نمونه سرم از‌ ‌گوساله گاومیش‌ها طی سه فصل زمستان 1383، بهار و پاییز 1384 در شهرستان اهواز اخذ گردید و ‌ آزمایش جداسازی ویروس، آزمایش خنثی سازی سرم در نمونه‌های اخذ شده صورت گرفت. آنالیز آماری به منظور تعیین رابطه بیماری و فصل، سن و جنس صورت گرفت. 50 نمونه (49درصد) در آزمایش خنثی سازی سرم مثبت بودند. در فصل بهار 1/97درصد در پاییز 5/7درصد و در زمستان 1/48درصد موارد مثبت بوده است ‌)001/0(p<‌ همچنین 45درصد گوساله گاومیش‌های نر و 8/54درصد گوساله گاومیش‌های ماده مثبت بودند ‌)441/0(p=. 4/22درصد از گوساله گاومیش‌های کمتر از 12 ماه مثبت بوده و تمامی گوساله گاومیش‌های بالای 12 ماه در آزمایش خنثی سازی سرم مثبت بودند ‌)001/0(p<‌. آنتی بادی ضد ویروس پارا آنفولانزای تیپ 3 در گوساله گاومیش‌های منطقه گرمسیر اهواز شیوع 49درصد دارد با توجه به ضرر و زیان اقتصادی احتمالی نیازمند بذل توجه مسوولین امر بوده و انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SURVEY ON THE PARA-INFLUENZA TYPE 3 INFECTION IN BUFFALO CALVES THE AHVAZ CITY

نویسندگان [English]

  • Saeid Bokaie 1
  • Rohani Kargar Moakhar 2
  • Mehdi Raiesi 3
  • Laleh Sharifi 4
چکیده [English]

Para-Influenza type 3 virus is one of the most important respiratory system pathogens in cattle and buffalo which causese economical losses in cattle and buffalo raising industries. The aim of this study was to determine the PI3 frequency rate in buffalo calves in Khuzestan tropical area and detect the associated factors. one hundred two serum samples were obtained from buffalo calves in winter, spring and fall seasons of 2004 in Ahvaz city. Virus detection test, serum neutralizing test were performed on the samples. Statistical analysis was performed to show the relationship between disease and season, sex, and age. Among 102 samples fifty (49%) were positive for SN test. In spring 97.1%, in fall 7.5% and in winter 48.1% of cases was positive (p<0.001)a many cases 45% were male and 45.0% were male and 54.8% were female (p=0.441), age of 22.4% of cases were less than 12 months old and all the 12 months old cases were positive (p<0.001). Prevalence of antibody against Para Influenza Type 3 was 49% in buffalo calves in Ahvaz as a tropical area. According to economic losses, administrators' more attentions and further researches are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • buffalo calf
  • para-Influenza type 3 virus