مطالعه مقایسه‌ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به ارزش اقتصادی بالای شترمرغ و همین‌ط‌‌ور برخی ویژگی‌های منحصر به فرد این پرنده، داشتن اطلاعات کافی در زمینه‌های مختلف علمی بخصوص در ارتباط با خصوصیات دقیق بافتی و هیستوشیمیایی ارگان‌های بدن شتر مرغ ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق ساختار بافتی بخش‌های مختلف مری در 4 قطعه جوجه شتر مرغ مورد بررسی قرار گرفت. مقاطع بافتی تهیه و با روش‌های متداول بافت شناسی رنگ آمیزی شدند. ‌اپیتلیوم مری از نوع سنگفرشی مطبق و به میزان بسیار کم شاخی بود. لایه پارین شامل بافت همبندی متراکم و دارای میزان اندکی رشته الاستیک بود. این لایه دارای غددی موکوسی، از نوع ساده و به شکل لوله‌ای–آلوئولی (عمدتاً لوله‌ای) بود. ترشحات غدد دارای کربوهیدرات از نوع موکوپلی ساکارید خنثی و اسیدی بود. ماهیچه مخاطی در تمام طول مری به صورت ساختاری کامل وجود داشت و از نوع ماهیچه صاف بود. طبقه زیر مخاطی از نوع بافت همبندی سست و دارای میزان اندکی رشته الاستیک بود. طبقه ماهیچه‌ای دارای دو لایه ضخیم تر حلقوی داخلی و لایه نازک تر طولی خارجی بود. طبقه سروزی و ادوانتیس از نوع بافت همبندی نسبتا متراکم بود. در این تحقیق نتایج حاصله، با اطلاعات موجود در خصوص سایر پرندگان و همچنین انسان و سایر پستانداران مقایسه شد که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین مری جوجه شتر مرغ و سایر گونه‌ها وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE STUDY ON THE HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL FEATURES OF ESOPHAGUS IN OSTRICH CHICK

نویسندگان [English]

  • A. Nabipour
  • A. R. Raji
  • M. Basami
  • M. Babazade

کلیدواژه‌ها [English]

  • esophageal glands
  • Esophagus
  • histochemistery.
  • Histology
  • Ostrich