ارزیابی مقایسه‌ای برداشت معده و بازسازی مسیر گوارشی به روش جراحی باز و به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی سگ

نویسندگان

1 دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

برداشت معده به منظور درمان سرطان‌های معده از جراحی‌های شایع دستگاه گوارش است که با عوارض متعدد گوارشی، سوءتغذیه و کاهش وزن همراه می‌باشد. امروزه با توجه به رشد سیستم‌های جراحی‌های کم تهاجمی تلاش در جهت انجام جراحی‌های گوارش به کمک لاپاروسکوپ به منظور کاهش عوارض سوء فوق توسعه یافته است. این مطالعه بر روی 10 قلاده سگ نر نژاد مخلوط با متوسط سنی 5/3 سال و میانگین وزنی 5/25 کیلوگرم انجام شد. حیوانات در دو گروه 5 تایی قرار گرفتند و جراحی ساب توتال گاسترکتومی به روش استاندارد در دو گروه به ترتیب به کمک لاپاروسکوپ و جراحی باز انجام و بیش از چهار پنجم معده برداشته و با روش Roux-en-Y بازسازی گردید. علایم بالینی و وزن حیوانات به صورت روزانه تا روز 30 پس از جراحی ثبـت شد. روز 30 پس از عمل ازوفاگوسکوپی و گاستروسکوپی برای ارزیابی مورفولوژیک مسیر گوارشی، رفلاکس مایع صفراوی به مری و حضور ازوفاژیت رفلاکسی و گاستریت رفلاکسی انجام شد. همچنین با انجام رادیوگرافی رنگی با استفاده از ماده حاجب سولفات باریوم سرعت عبور مواد در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده دال بر عدم وجود ازوفاژیت رفلاکسی و عدم اختلاف معنی‌دار در سرعت عبور ماده حاجب در دو گروه بود. زمان جراحی در گروه جراحی لاپاروسکوپی و میزان خونریزی در گروه جراحی باز بیشتر بود. کاهش وزن در دو گروه حیوانات...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE EVALUATION OF LAPAROSCOPIC ASSISTED GASTRECTOMY VERSUS OPEN SURGERY USING ROUX-EN-Y RECONSTRUCTION TECHNIQUE IN DOGS

نویسندگان [English]

  • jalal bakhtiari 1
  • Farzaneh Golfam 2
  • Alireza Khalaj 2
  • Majid Masoudi far 3
  • Alireza Bahonar 3
چکیده [English]

Total gastrectomy is applied to treat patients with malignant gastric tumors and it has a lot of postprandial symptom such as dysphagia, pyrosis, lack of appetite, and reduced food intake, followed by loss of body weight. Minimally invasive surgery has numerous advantages that makes it a valuable method in various operations. Laparoscopic gastric surgery is a new and technically challenging surgical procedure that can be done with safety and potential benefit, particularly in decreased wound-related complication. This experimental study was done in 10 adult male dogs in two groups (5 dogs in each group). Subtotal gastrectomy was applied with laparoscopic assisted and laparotomy method, respectively. Reconstruction was done with standard Roux-en-Y method in both groups. Clinical signs and body weight were recorded until 30 days after surgery. On day 30th after operation, simple and contrast radiographs was taken in all patients to evaluate the emptying time. There was no difference between the rates of emptying time in two groups. Esophagoscopy and gastroscopy with flexible endoscope was performed in all patients of both groups to observe morphology of the esophagus and remained part of stomach, status of entreogastric biliary reflux and presence of esophagitis reflux. Reflux esoghagitis was not seen in any patient in both groups. The rate of bleeding and the time of surgery were more in laparotomy and less in laparoscopy method. The exploratory laparoscopy performed on day ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog.
  • gastrectomy
  • laparoscopy