گزارش یک مورد هماتوم طحال در سگ ژرمن شپرد

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

توده‌های طحال، بزرگ شدگی‌های قابل لمس بافت طحال هستند که به انواع نئوپلاستیک و غیر نئوپلاستیک تقسیم می‌شوند. هدف از این گزارش، ارائه یافته‌های بالینی و آسیب شناختی یک مورد هماتوم طحال و تفریق آن از همانژیوسارکوم در این عضو می‌باشد. در معاینه یک قلاده سگ نر 7 ساله از نژاد ژرمن شپرد با علائم لاغری و عدم تمایل به حرکت، توده ای دردناک در سمت چپ حفره شکم ملامسه شد. در رادیوگرافی، یک توده مدور با دانسیته بافت نرم و در اولتراسونوگرافی، توده ای کپسول دار با اکوژنیسیته غیر یکنواخت رویت گردید. در بازرسی ظاهری، توده ای کپسول دار به قطر 5/14 سـانتیمتـر در قـوس داخلی طحال وجود داشت. در مطالعه ریز بینی، فضای انباشته از اریتروسیت‌ها که توسط کپسول همبندی احاطه شده بود و ماکروفاژهای مملو از رنگ دانه هموسیدرین جلب توجه می‌کرد. آثار بدخیمی مشاهده نشد. هماتوم‌های طحال، تغییرات این عضو در نئوپلاسم‌ها را تقلید می‌نماید بنابراین دقت کافی برای تفریق آنها از توده‌های نئوپلاستیک لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SPLENIC HEMATOMA IN A GERMAN SHEPHERD DOG (CASE REPORT)

نویسندگان [English]

  • Javad Ashrafihelan 1
  • Sarang Sarvari 2
1
2
چکیده [English]

Splenic masses are localized palpable enlargements can be classified as neoplastic and non-neoplastic. The aim of this report is to describe the clinical and pathological findings of a splenic hematoma and differentiate it from a splenic hemangiosarcoma. Clinical examinations of a 7-year-old male German Shepherd Dog with a history of lethargy, inappetence, weight loss and reluctant to move revealed a large painful mass in the left anterior half of the abdomen. Abdominal radiography showed a large mass with soft tissue density in the left of the abdomen. Ultrasonographic examination showed an encapsulated mass with echogenicity which resembles echogenicity of spleen in the ventral abdomen with multiple anechoic regions. Macroscopically, the spleen was large, severely congested and contained a spherical, 14.5 cm in diameter, mass that was located on the hilus. Microscopically, the cyst was filled with erythrocytes and lined a thick layer of connective tissue without any malignancy. There were abundant hemosiderin-riched macrophages. The mass was diagnosed as splenic hematoma. Splenic hematoma may mimic changes which are seen in splenic neoplasms and must be carefully differentiated from them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog.
  • German Shepherd
  • Hematoma
  • spleen