بررسی آناتومیکی و رادیولوژیکی سرخرگ‌های کرونری قلب در اسبچه خزر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،دانشکده دامپزشکی،گروه علوم پایه

2 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی،دانشگاه تهران

چکیده

اسبچه خزر نژادی از اسب‌های متعلق به ایران است که در مقایسه با سایر اسب‌ها از جثه کوچکتری بر خوردار می‌باشد. در این مطالعه سرخرگ‌های کرونری منشعب شده از آئورت و انشعابات آن از نظر منشا، نحوه توزیع و آناستوموز‌های احتمالی در قلب 6 راس اسبچه خزر بالای 2سال مورد بررسی قرار گرفت، که نیمی از آنها مورد تزریق ردوپاس جهت تهیه قالب‌های سرخرگی و نیمی دیگر به منظور مطالعه رادیوگرافیک و تشریح مورد تزریق ژلاتین کرم اوپاک قرار گرفتند .سرخرگ‌های کرونری قلب در قالب‌های ردوپاس و رادیوگراف‌های پس از تشریح بدقت مورد مطالعه قرار گرفتند و انشعابات و چگونگی آناستوموزی سرخرگی در صورت موجود بودن بدقت بررسی گردید. این مطالعه نشان داد که توزیع سرخرگ‌های کرونری در اسبچه‌های خزر مورد مطالعه مشابه الگوی این سرخرگ‌ها در اسب می‌باشد و آناستوموز سرخرگی بین کرونری‌های چپ و راست مشاهده نگردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANATOMIC AND RADIOGRAPHIC STUDY OF CORONARY ARTERIES IN CASPIAN MINIATURE HORSES

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Paryani 1
  • Hasan Gilanpour 2
چکیده [English]

The Caspian miniature horse is one of the rarest small horse breeds in Iran. It is an Iranian breed with a small conformation compared to other breeds. In this study, the coronary arteries of six Caspian miniature horses older than two years were studied. The origin, distribution and possible anastomoses of their branches were noticed. Three excised hearts were convoluted and injected with rodopas resin to obtain arterial casts. The other three hearts were injected with gelatin choromopaque and were subsequently radiographed. The injected hearts and casts were carefully dissected and photographed. This study showed that the pattern of distribution of coronary arteries is almost similar to that of ordinary horses. No anastomoses were observed between branches of the left and right coronary arteries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Caspian miniature horse
  • coronary artery
  • Horse