رابطه نگهداری انواع حیوانات خانگی با ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی صاحبان حیوانات

نویسندگان

گروه سنجش و اندازه گیری،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به جهت عدم وجود اتفاق نظر در نتایج پژوهش‌های مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان در افراد دارای و فاقد حیوان خانگی، و عدم وجود سابقه این پژوهش‌در فرهنگ ایرانی علیرغم توجه مناسب به آن در فرهنگ‌های دیگر، مطالعه حاضر با هدف مقایسه این دو گروه از افراد در ابعاد شخصیتی و سلامت روان انجام شد. برای این منظور تعداد 400 نفر صاحب حیوان خانگی که در طی یک دوره یکساله به بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مراجعه کرده بودند، به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. 100 نفر نیز از افراد فاقد حیوان خانگی که به لحاظ ترکیب جنسیتی و میانگین سنی با گروه صاحبان حیوانات همتا بودند، به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. از خزانه سئوالات شخصیتی بین الملل و پرسشنامه سلامت روان عمومی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از شیوه تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد گشودگی به تجربه تمام گروه‌های صاحبان حیوانات از گروه گواه پائین‌تر است. مشکلات سلامت روان گروه صاحبان حیوانات از گروه گواه بیشتر بود. در مجموع می‌توان ذکر کرد دلایل و موجبات نگهداری حیوانات در ایران و سایر کشورها متفاوت است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPE OF PET OWNNING AND PET OWNER PERSONALITY AND MENTAL HEALTH CARE

نویسندگان [English]

  • Saeed Akbari Zardkhaneh
  • Reza Rostami
  • Maryam Mamaghanieh
چکیده [English]

Due to conflicts in the results of previous studies comparing the mental health and personality characteristics of pet owners and non-pet owners, and because of the lack of similar research in the Iranian society, this study was conducted to compare the mental health and personality characteristics of pet owners and non-pet owners. The test group consisted of 400 individuals who referred to the veterinary clinic of the University of Tehran in a 12-month period, and 100 non-pet owners as a control group that were matched based on sex and age with the owners. The International Personality Item Pool (IPIP) and General Mental Health Questionnaire (GHQ- 28) were applied for data collection. Data analysis, using multivariate analysis of variance showed that all groups of pet owners were less open to experience than control group members. Furthermore, mental health problems were observed at a higher frequency in pet owners. Therefore, it was concluded that the causes and conditions of pet ownership in the Iranian culture could be different from those in other cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health.
  • Personality
  • pet owners