مقایسه RT-PCR ‌با جداسازی ویروس در تشخیص ویروسهای تحت تیپ 9H ‌آنفلوآنزای طیور

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دامپزشک بخش خصوصی تهران

چکیده

‌تعداد 22 نمونه بافتی از ‌ گله‌های طیور مبتلا به بیماری‌های تنفسی ارجاعی به آزمایشگاه ویروس شناسی بخش طیور دانشکده دامپزشکی طی سال‌های 85-1383 گرفته شده و به منظور جداسازی ویروس آنفلوانزا ی طیور بر طبق روش استاندارد به تخم‌مرغ‌های‌جنین‌دار 11-9 روزه تلقیح شدند. در آزمایش RT - PCR ‌روی نمونه‌ها قسمتی از ژن هماگلوتینین 9Hبا قطعه ای به طول bp435 با پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. نتایج نشان داد که آزمایش RT-PCR ‌با آغازگر‌های اختصاصی 9H، قادر به شناسایی حداقل تیتر ‌50EID103.5 از ویروس رفرانس آنفلوآنزای طیور (101ZMT-‌) است و حسّاسیت، ویژگی و میزان همبستگی RT-PCR در مقایسه با جداسازی ویروسی برای ویروس‌های فیلد به ترتیب 100درصد، 94درصد و 95درصدمی‌باشد. با توجه به این نتایج، آزمایش ‌ RT-PCR ‌با آغازگر‌های اختصاصی 9H ‌می‌تواند مستقیما روی نمونه‌های بافتی برای تشخیص و تعیین تحت تیپ 9H ‌ویروس آنفلوآنزای طیور به جای روش استاندارد جداسازی ویروس در آزمایشگاه‌های تشخیصی و تحقیقی طیور مورد استفاده قرار گیرد. ‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON BETWEEN RT- PCR AND VIRAL ISOLATION FOR DETECTION OF H9 SUBTYPE OF AVIAN INFLUENZA VIRUSES

نویسندگان [English]

  • mehdi vasfimarandi 1
  • Mahdi Vasfi Marandi 1
  • Mahdi Razazian 2
1
2
چکیده [English]

During 2004-2006, a total number of 22 tissue samples obtained from poultry flocks suspected to respiratory diseases submitted to avian virology laboratory of faculty of veterinary medicine, were prepared for avian influenza virus (AIV) isolation in embryonated chicken eggs, according to the standard method. RT-PCR was established on tissue samples using specific primers for H9 gene. Amplified PCR products were 435 bp in length. Analytical sensitivity of the RT-PCR was 103.5 EID50 and sensitivity, specificity and correlation rate compared with virus isolation, were 100%, 94% and 95%, respectively. The results showed that the RT-PCR assay using H9 gene specific primers, directly on tissue samples, could be used in rapid detection and subtyping of H9 AIVs as a useful alternative to virus isolation assay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian influenza virus
  • H9N2 subtype
  • RT-PCR
  • virus culture