مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 مرکز بیوتکنولوژی زیستی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناسایی مراکزتکثیر آلوده به ویروس بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده تخم چشم زده و بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور شامل مازندران، چهارمحال و بختیاری ، کهگیلویه و بویر احمد ، لرستان و فارس با استفاده از تکنیک های IFATو nested-RT-PCR و مقایسه این دو تکنیک با یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته است. بافت های کلیه، کبد و طحال بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان طی شرایط استریل در محل مزارع جداسازی و نهایتاً در فریزر 70- درجه سانتیگراد نگهداری شد. به منظور افزایش اختصاصیت واکنش RT-PCR ، یک واکنش ثانویه nested-PCR روی محصول اولیه انجام گرفت. پس از هشت ماه آزمایش های فوق الذکر مجدداً روی نمونه های مثبت این مزارع تکرار شد تا حساسیت این دو روش در طی زمان برای نمونه های قدیمی مشخص گردد. نتایج حاصله نشان داد که تمامی پنج استان یاد شده آلوده به ویروس IHN هستند ( چهار مزرعه از بیست و هفت مزرعه نمونه برداری شده). نتایج بدست امده نشان داد که هر چند IFAT حساسیت قابل قبولی برای شناسایی IHNV در مراحل اول آلودگی از خود نشان می دهد با این وجود آزمایش nested-RT-PCR واجد توانایی بالاتر از RT-PCR و حساسیت بالاتری نسبت به HFAT بخصوص برای نمونه های نگهداری شده در فریزر به مدت چندین ماه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON DISTRIBUTION OF INFECTIOUS HEMATOPOIETIC NECROSIS (IHN) IN FIVE MAJOR PROVINCES PRODUCINGRAINBOWTROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) FRYIN IRAN BYINDIRECT FLUORESCENCE ANTIBODY (IFAT) AND NESTED-RTPCR TECHNIQUES

نویسندگان [English]

  • Mahdi Soltani 1
  • Mahdi Soltani 1
  • Farhid Hematzadeh 2
  • Bahram Kazemi 3
  • Hosseinali Ebrahimzadeh Mousavi 1
چکیده [English]

Distribution of infectious hematopoietic necrosis (IHN) was studied in five major provinces producing rainbow trout(Oncorhynchus mykiss)fry in Iran by indirect fluorescence antibody IFATand nested-RT-PCR techniques. Also the effect of time duration was examined on some positive samples after 8 months post sampling. Samples of kidney, liver and spleen of rainbow trout fries collected from 27 trout farms were processed and examinated. Fourteen trout hatcheris located in all provinces were identified to be contaminated with IHNV tested by both techniques. The obtained results, also showed that nested-RT-PCR is more sensitive than IFATtest particularly if samples are stored for a longer time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IFAT
  • IHNV
  • Infectious Hematopoietic Necrosis
  • nested-RT-PC
  • Rainbow trout