گزارش یک مورد اتساع و جابجایی شیردان به سمت راست همراه با زخم دوازدهه

نویسنده

چکیده

یک راس گاو ماده نژاد هلشتاین 6 ساله با سابقه افسردگی ، بی اشتهایی ، کاهش شدید تولید شیر و مدفوع کم حجم و سیاه رنگ در اردیبهشت ماه 1376 به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانگاه شیراز ارجاع گردید . در معاینه بالینی افزایش ضربان قلب و تنفس کاهش درجه حرارت بدن و حرکات شکمبه مشاهده شده و صدای زنگی در نیمه بالایی فواصل بین دنده ای 10 تا ناحیه تهیگاه راست نیز شنیده می شد . تشخیص اولیه اتساع و جابجایی شیردان به سمت راست تعیین گردید . در لاپاراتومی از سمت راست ، شیرذان اتساع یافته همراه با چرخش در جهت خلاف عقربه های ساعت مشخص گردید . در لاپاراتومی از سمت راست ، شیردان اتساع یافته همراه با چرخش در جهت خلاف عقربه های ساعت مشخص گردید . شیردان جابه جا شده اصلاح گردید و در ناحیه ابتدای دوازدهه سفتی و پر خونی مشاهده شد که وجود زخم عمیق و خونریزی دهنده دوازدهه تایید گشت . جابجایی شیردان به سمت راست همراه با زخم دوازدهه از موارد نادر و کمیاب می باشد .

عنوان مقاله [English]

Right side displacement of the abomasum in a cow associated with duodenal ulceration

چکیده [English]

A six years old Friesian Holestin cow was admitted to the
Veterinary Clinic of Shiraz University during.-.the spring. The cow
had been anorectic with a reduced milk yield. On physical
examination the animal showed increased heart beats and
respiratory rate. The rumen was hypomotile and resonance sound
was heared on the upper half of intercostal 10th to right flank.
Distension and displacement of the abomasum was diagnosed. At
surgery the abomasum was distended and displacement to the right
side with counter clockwise direction. The rigth displacement of
the abomasum was corrected. A hyperemic and firm duodenum
was found, which was subsequently diagnosed as duodenal ulcer.
Abomasal ulceration in cattle is common but duodenal ulceration is
rare.