گزارش تلفات ناشی از مسمومیت با بلوط (Quercus castaneifolia) در یک گله گوسفند

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان– ایران

2 بخش پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد–ایران

3 مرکز علمی کاربردی البرز فاراب عمارلو، جیرنده، گیلان–ایران

4 بخش پاتوبیولوژی، آزمایشگاه مرجع سازمان دامپزشکی کشور، تهران– ایران

5 معاونت محیط زیست انسانی، اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، گرگان– ایران

چکیده

طی چند روز متوالی، 8 رأس تلفات از بره‌های زیر یکسال سن گله گوسفندی از ناحیه پارک ملی گلستان (استان گلستان) گزارش شد که بنا به ادعای دامدار این بیماری فقط در این بره‌ها که عمده تغذیه آنها چرای آزاد در ناحیه بلوط خیز و جمع آوری و تعلیف دستی آنها با پاجوش‌های تازه این درخت بوده، بروز کرده است. نشانه‌های کالبد گشایی شامل آسیت، هیدروتوراکس، هیدروپریکارد، تجمع مایعات در زیر سروز روده‌ها، شیردان و مزانتر، کلیه‌های متورم به همراه نقاط ریز خونریزی در کورتکس آن مشاهده شد. در آسیب شناسی میکروسکوپیک نمونه‌های کلیه، نفروز توبول‌ها و گلومرول‌های کلیوی به همراه کست‌های هیالن مشاهده شد. نمونه‌های دستگاه گوارش نیز نکروز مخاطی و ادم زیر مخاط و سروز را نشان می‌داد. بر اساس اطلاعات اپیدمیولوژیک و سابقه موجود، کالبد گشایی و آسیب شناسی میکروسکوپیک به احتمال بسیار زیاد مسمومیت با بلوط علت بروز تلفات در گله مورد نظر بوده است. به نظر می‌رسد علت عمده تلفات بره‌ها، حساسیت وی‌ژه دام‌های جوان نسبت به این گیاه و تأکید دامدار بر تعلیف انحصاری آنها با جوانه‌های این درخت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oak poisoning (Quercus castaneifolia) mortality report in a sheep flock

نویسندگان [English]

 • Ali Sadeghi-nasab 1
 • Omid Dezfoliyan 2
 • Aliasghar Bahari 1
 • Bahram Dadmehr 3
 • Seifouri Parvaneh 4
 • jamal Najafi 4
 • Mehran Jahanshahi 5
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Para Veterinary Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan-Iran
2 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorram-Abad, Iran
3 Applied Science Education Center of Alborz Farab of Amarlou, Guilan-Iran
4 Department of Pathobiology, Veterinary Reference Laboratory, Iran Veterinary Organization, Tehran, Iran
5 Iran Department of Environment, Gorgan-Iran
چکیده [English]

Within a few consecutive days, 8 cases of lambs' mortality were reported from the Golestan National Park area (Golestan province). According to the farmer's claims, the disease has occurred only in less than one year old lambs whose  major feeding was  free grazing in the oak rich areas and also collected and manually feeding  with new and fresh buds of this tree.  Ascites, hydrothorax, hydropericarditis, intestine, abomasum and mesenteric subserosal accumulation of fluid, and swelling  of the kidney with cortex hemorrhage was observed in necropsy. Microscopic pathology revealed tubular and glomerular nephritis with tubular hyaline casts and mucosal necrosis with submucosal and serosal edema of GI specimens. Based on available epidemiological data, macro and microscopic pathology, oak poisoning is the most likely cause of mortality in this flock. It seems the major cause of mortality is the high sensitivity of these young animals and furthermore,  the farmers insistence on feeding   them the  fresh buds of this tree.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oak
 • poisoning
 • pathology
 • sheep