دوره و شماره: دوره 68، شماره 3، مهر 1392 
پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمی سرم سگ‌های مبتلا به کم خونی

صفحه 225-231

10.22059/jvr.2013.35032

زهره خاکی؛ ناهید اطیابی؛ مونا محمد اسماعیل؛ شهرام جمشیدی؛ پروانه خضرائی نیا


تأثیر افزودن عصاره ژل آلوئه ورا به جیره غذایی مرغ‌های گوشتی بر پراکسیداسیون چربی فیله سینه در حالت انجماد

صفحه 233-240

10.22059/jvr.2013.35027

اشکان جبلی جوان؛ مرتضی صابری؛ عباس جواهری وایقان؛ سحر غفاری خلیق؛ هیدخت رضاییان؛ نرگس نجابت


ارزیابی سمیت مالاتیون، کارباریل و گلایفوزیت در بچه ماهیان کپور معمولی ‌(Cyprinus carpio)‌

صفحه 257-267

10.22059/jvr.2013.35026

سید جلیل غلامی سیدکلایی؛ نیما شیری؛ علیرضا میرواقفی؛ غلامرضا رفیعی؛ چنگیز مخدومی


ارزیابی‌های هیستوپاتولوژیک میزنای و کلیه پس ازجراحی تجربی آناستوموز میزنای در سگ

صفحه 269-277

10.22059/jvr.2013.35105

فریدون صابری افشار؛ صالح اسماعیل زاده؛ حوریه السادات آل محمد؛ یزدان مظاهری؛ اصغر رمضانی


ارزیابی اثربخشی واکسن‌های غیرفعال علیه اسهال ویروسی گاوان

صفحه 287-295

10.22059/jvr.2013.35030

افشین رئوفی؛ آریا بدیعی؛ فرهاد موسی خانی؛ زهرا برادران سید


گزارش تلفات ناشی از مسمومیت با بلوط (Quercus castaneifolia) در یک گله گوسفند

صفحه 305-308

10.22059/jvr.2013.35025

علی صادقی نسب؛ امید دزفولیان؛ علی اصغر بهاری؛ بهرام دادمهر؛ پروانه صیفوری؛ جمال نجفی؛ مهران جهانشاهی