مطالعات بافت شناسی و هیستوشیمی نای در شترمرغ (گردن آبی)

نوع مقاله : علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت شناسی و فیزیولوژی)

نویسنده

گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological and Histochemical Studies on the Trachea of the Ostrich (Struthio camelus)

نویسنده [English]

  • Behzad Mobini
Department of Anatomical Sciences, College of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The trachea is the main air passages which is important for taxonomic reasons. The structure of trachea varies considerably in different avian species. OBJECTIVES: This study has been carried out in order to determine the histological and histochemical structure of the trachea in ostriches. METHODS: Sixteen tracheas of 8 female and 8 male nine-month-old healthy blue-necked African ostriches in slaughterhouse of Isfahan were selected. Each trachea divided into cranial, middle and caudal portions and fixed in 10% neutral buffered formalin. Tissues sections were stained with H&E and special stains included Masson’s trichrome, Verhoeff’s, Foot’s, Van Gieson’s, Periodic acid-Schiff, and Alcian blue. RESULTS: The trachea of blue-neck ostriches was composed of tunica mucosa-submucosa, cartilaginous, muscular and serosa. The epithelium was ciliated pseudostratified columnar contained simple alveolar goblet mucous glands. These glands reacted negatively to Periodic acid-Schiff but positively to Alcian blue. The propria-submucosa was composed of dense connective tissue. The muscularis mucosa was absent. Tunica cartilaginous and muscular was made up of sternotrachealis muscle and cartilaginous rings. The rings were only composed of hyaline cartilage. There is no osseous tissue in the tracheal rings. Tunica serosa was composed of loose tissue contained parasympathetic ganglia, adipose tissues, vessels, and all the connective fibers. Three final cartilage rings were shaped tympanum of the syrinx. The histological structure of the trachea showed no significant differences between the male and female ostriches. Except for the decreased number of mucous glands in caudal portion of the trachea, the histological structures of the trachea showed no considerably differences among various portions. CONCLUSIONS: Based on this study, it can be concluded that although the histological and histochemical structure of the trachea in ostrich was similar to those of some other species, but that there were also some differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histochemistry
  • Histology
  • Ostrich
  • Sex
  • Trachea
AL-Mussawy, A. M., AL-Mehanna, N. H., AL-Baghdady E. F. (2012) Histological study of the trachea in indigenous male Turkey (Meleagris gallopava). AL-Qadisiya J Vet Med Sci. 11(2): 121-127.##
Anon, A. (1998) Policy for Grading Ostrich Skins. Ostrimark SA Co-op. Alexandria, South Africa. p. 312.##
Baker, M.C. (2001) Bird song research; The past 100 years. Bird Behav. 14: 3-50. ##
Banks, W.J. (1993) Applied Veterinary Histology. (3rd ed.). Mosby Year Book, St. Louis, USA. p. 404-407.##
Camiruaga, M., Simonetti, C. (2003) Avestruces, his food and digestive system. Rev Agron For UC. 12: 10-14. ##
Çevik Demirkan, A., Hazıroğlu, R. M., Kürtül, I. (2007) Gross morphological and histological features of larynx, trachea and syrinx in Japanese quail. Anat Histol Embriyol. 36: 215-219.##
Dellmann, H. D., Eurell, J. (1998) Textbook of Veterinary Histology. (5th ed.) Williams and Wilkins, Baltimore, USA. p. 162-163.##
Dyce, K. M., Sack, W. O., Wensing, C. J. G. (2010) Textbook of Veterinary Anatomy. (4th ed.) Saunders Elsevier, China. p. 787.##
Fasone, V., Adamo, E. (2001) Meat which is adapted to modern nutritional requirements. Rivista di Avicoltura. 70: 22-24.##
Fatimah, A. A., Hoda, A. A. (2013) Histological Observations on the Proventriculus and Duodenum of African Ostrich (Struthio camelus). Life Sci J. 10 (2): 479-486.##
Folch, A. (1992) Family Struthionidae (Ostrich). In: Handbook of the Birds of the World. Elliott, A., Sargatal, J. (eds.). Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona, Spain. p. 696.##
Gezer İnce, N., Pazvant, G., Alpak, H. (2012) Anatomical features of the syrinx in sea gulls. Ankara Univ Vet Fak Dergisi. 59: 1-3.##
Gorissen, L., Janssens, E., Pinxten, R., Eens, M. (2002) Differences in song repertoire size and composition between two populations of blue tits Parus caeruleus. Avian Sci. 2 (1): 39-47.##
Griffiths, C. S. (1994) Syringeal morphology and the phylogeny of the Falconidae. Condor. 96: 127-140.##
Horbanczuk, J., Sale, J., Celeda, T., Konecka, A., Zinaba, G., Kawaka, P. (1998) Cholesterol content and fatty acid composition of ostrich meat as influenced by subspecies. Meat Sci. 50: 385-388.##
Ibe, C., Onyeanusi, S., Salami, O., Umosen, A. and Maidawa, M. (2008) Studies of the major respiratory pathway of the West African guinea fowl (Numida melagridis galeata): the morphometric and macroscopic aspects. Int J Poult Sci. 7 (10): 991-1000.##
Kabak, M., Orhan, I. O., Hazıroğlu, R. M. (2007) The gross anatomy of larynx, trachea and syrinx in the long-legged buzzard (Buteo rufinus). Anat Histol Embryol. 36: 27-32.##
Khaksar, Z. Tavakol Kookhdan, E., Parto, P. (2012) A study on anatomy and histological structure of larynx in adult male and female turkeys. World J Zool. 7 (3): 245-250.##
Kiernan, J. A. (2015) Histological and histochemical Methods: Theory and Practice. (5th ed.). Scion, Bloxham, UK. p. 502.##
King, A. S. (1993) Apparatus Respiratorius (systema respiratorium). In: Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium. Baumel, J.J., King, A.S., Breazile, J.E., Evans, H.E. and Vanden Berge, J.C. (eds.). (2nd ed.)  Nuttall Ornitological Club. Cambridge, Massachusetts, USA. p. 257- 299.##
McLelland, J. (1965) The anatomy of the rings and muscles of the trachea of Gallus domesticus. J Anat. 99 (3): 651-656.##
Miller, E. H., Seneviratne, S. S., Jones, I. L., Robertson, G. J., Wilhelm, S. I. (2008) Syringeal anatomy and allometry in murres (alcidae: Uria), J Ornithol. 149: 545-554.##
Mobini, B. (2015) Basic Veterinary Anatomy. (1st ed.). Shahrekord Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. p. 239.##
Mobini, B. (2015) Histological and anatomical study of trachea of native partridges (Chukar chukar). Vet J. 112: 2-9.##
Monazahian, M. H. (2011) Strauße. (1th ed.). Kara Payam Publication. Tehran, Iran. p. 8-9.##
Naruse, H., Gomi, T., Kimura, A., Adriaensen, D., Timmermans, J. P. (2005) Structure of the respiratory tract of the red-bellied newt Cynops pyrrhogaster, with reference to serotoninpositive neuroepithelial endocrine cells. Anat Sci Int. 80: 97-104.##
Pierko, M. (2007) Morphological comparison of upper respiratory tract in mallard Anas Platyrhynchos and scaup Aythya Marila, EJPAU. 10 (4): 80.##
Prum, N. O. (1993) Phylogeny, biogeography and evolution of the broadbills (Eurylamidae) and asities (Philepitidae) based on morphology. Ornithol Adv. 110: 304-324.##
Rajathi, S., Lucy, K. M., Maya, S., Chungath, J. J.  (2009) Anatomical studies on the trachea in japanese quail (Coturnix coturnix japonica). J Vet Anim Sci. 40: 17-19.##
Rezaian, M. (1998) A Text Atlas of Veterinary Histology. (1st ed.). University of Tehran, Tehran, Iran. p. 263.##
Tadjalli, M., Mansouri, S. H., Poostpasand, A. (2008) Gross anatomy of the oropharyngeal cavity in the ostrich (Struthio camelus). Iran J Vet Res. 25: 316 -323. ##
Xavier Medina, F., Aguilar, A. (2014) Ostrich Meat: nutritional, breeding, and consumption aspects. The case of Spain. J Food Nutr Res. 2 (6): 301-305.##
Yildiz, H., Bahadir, A., Akkoç, A. (2003) A study on the morphological structure of syrinx in ostriches (Struthio camelus). Anat Histol Embryol. 32 (3): 187-91.##
Yıldız, H., Yılmaz, B., Arıcan, I. (2005) Morphological structure of the syrinx in the Bursa roller pigeon (Columba lıvıa). Bull Vet Inst Pulawy. 49: 323-327.##