نویسنده = آقا ابراهیمی سامانی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 303-305

شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


2. ارزیابی برخی از ترکیبات ضد کنه علیه کنه های سخت

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 53-56

مهدی خلج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ حسن لدنی؛ وحید عطارد؛ عباس گرامی صادقیان؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی