نویسنده = دکتر داود شریفی
تعداد مقالات: 15
1. ارزیابی اثرات لیزر کم توان بر روی قدرت عضلانی پس از تخریش عصب سیاتیک در سگ

دوره 60، شماره 4، زمستان 1384

دکتر داود شریفی؛ دکتر علیرضا حاجی بکلو؛ دکتر سید مهدی قمصری؛ مهندس حمیدرضا تقوی


2. گزارش درمانگاهی روماتیسم مفصلی سگ در ایران

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر محمد نصراله زاده ماسوله؛ دکتر داود شریفی


3. ارزیابی هیستومورفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام ضایعات عضلانی در سگ

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

دکتر داود شریفی؛ دکتر جلال بختیاری؛ دکتر سید حسین مرجانمهر؛ دکتر مریم زرین مهر


4. ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ

دوره 58، شماره 1، بهار 1382

دکتر داود شریفی؛ دکتر جلال بختیاری؛ دکتر سید حسین مرجانمهر؛ دکتر عبدالرضا رنجبری؛ دکتر حمید رضا فتاحیان


5. گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر جلال بختیاری؛ دکتر امید دزفولیان؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر علی گرانسر


6. ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381

دکتر داود شریفی؛ دکتر آرش عزیزیان؛ احمد رضوانی


7. مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ

دوره 57، شماره 1، بهار 1381

دکتر داود شریفی؛ دکتر مسعود تشفام؛ دکتر سید محمد فقیهی


8. کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر عباس وشکینی؛ دکتر سعید امانپور؛ دکتر داود شریفی


9. ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی درسگ

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر داود شریفی؛ دکتر سید حسین مرجانمهر


10. مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر داود شریفی؛ دکتر غلامرضا عابدی؛ دکتر عباس وشکینی


11. مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش مجدد سر استخوان ران در سگ

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر علی رضائی؛ دکتر داود شریفی


12. گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر فرامرز قزاگزلو؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر ایرج نوروزیان


13. آماس حاد شیمیایی پرده سینوویال و کپسول مفصل بخلق با تزریق روغن تربانتین و جنتامایسین در تک سمیها

دوره 53، 1,2، تابستان 1377

دکتر احمدرضا محمدنیا؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر فرهنگ ساسانی


14. مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها

دوره 52، شماره 3، پاییز 1376

دکتر فریدون مهرجو؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر ایرج نوروزیان


15. مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر ایرج نوروزیان