نویسنده = امیربابک سیوفی خوجین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفی آزمایشگاهی واکسن‌های امولسیون روغنی تحت تیپ ‌2N9H آنفلوانزای پرندگان

دوره 65، شماره 4، زمستان 1389

ذوالفقار رجبی؛ حسین طایفی نصر آبادی؛ امیربابک سیوفی خوجین


2. آندوتوکسمی و مرگ ناشی از عفونت توام کلبسیلا پنومونیه‌ 1K با اشریشیا کلی‌ ‌آنتروپاتوژن در یک راس گوساله گوزن قرمز زیر گونه ی مارال

دوره 64، شماره 3، پاییز 1388

فریدون رضازاده؛ حمید کریمی؛ امیربابک سیوفی خوجین؛ جواد اشرفی هلان؛ تقی زهرایی صالحی؛ جواد قهاری