نویسنده = عبدالحسین دلیمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مورفولوژیکی و مولکولی کک‌های کتنوسفالیدس جدا شده از سگ‌های ولگرد شهر تهران

دوره 76، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 154-161

10.22059/jvr.2020.227440.2586

سارا آزادبه؛ عبدالحسین دلیمی؛ شهرام جمشیدی


3. شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 43-46

عبدالحسین دلیمی؛ فاطمه جالوسیان؛ فرید تحویلدار بیدرونی؛ فاطمه غفاری فر