نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کم‌خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین.

دوره 73، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 63-70

10.22059/jvr.2018.99770.2092

مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ رسول شهروز؛ محمدرضا اسدی


2. مطالعه آناتومیکی، بافت شناسی و هیستوشیمی شیپور استاش در گاومیش رودخانه ای بالغ

دوره 72، شماره 3، مهر 1396، صفحه 347-354

10.22059/jvr.2017.132945.2358

سید رشید هاشمی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ رسول شهروز


4. مطالعه هیستوژنز تیموس گوسفند ماکویی در دوره های مختلف رشد فتوسی

دوره 63، شماره 3، مهر 1387، صفحه 209-214

رسول شهروز؛ شاپور حسن زاده؛ منصور امین کهریز