نویسنده = مهدی گنج خانلو
اثر مکمل چربی امگا-3 و تعداد دفعات خوراک بر متابولیسم گلوکز و انسولین در بزغالههای مهابادی

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 415-422

10.22059/jvr.2016.59997

سارا عطایی نظری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ منوچهر امینی


اثر مکمل کروم متیونین بر شاخصه‌های هماتولوژی و پارامترهای کیفی گوشت بزغاله

دوره 69، شماره 3، مهر 1393، صفحه 291-299

10.22059/jvr.2014.51740

علی امامی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افجانی؛ منوچهر امینی